เหตุผลที่ตี่ตอนนี้เฟสบุ๊คส่วนมากติดแดง เป็นเพราะว่าเฟสบุ๊คมีการอัพเดตอัลกอริทึม